9. Edith Leen

Na een volledige loopbaan als leerkracht in het buitengewoon onderwijs van het GO! in Lennik, kan ik nu genieten van de dingen waar ik vroeger ‘geen tijd’ voor had.  Ik ben vooral een ‘doener’, maar – voorafgaand – ook  een ‘denker’: impulsiviteit is niet aan mij besteed en waar ik aan begin wil ik tot een goed einde brengen. Vrijwilligerswerk is mij zeker niet vreemd: zo was ik de voorbije 25 jaar actief in de ‘Bijzondere Jeugdzorg’ en ‘Kind & Gezin’ en zat/zit ik in het bestuur van het voormalige ‘’t Muziek van Eizeringen’ en ‘Eizeringen Leeft!’.

Ik maak ook deel uit van de ‘Seniorenraad’, ben gastvrouw en performer in het Kasteel van Gaasbeek en occasioneel toezichthouder in de Museumtuin. Af en toe wil ik het ook wel eens ‘luchtig en leuk’ houden en figureer ik in producties zoals ‘Eigen Kweek’, ‘Chaussée d’Amour’, ‘Professor T’, ‘Salamander’ en ‘De Premier’.

Momenteel ben ik heel actief in het Lennikse verenigingsleven als secretaris van NEOS, het ‘Netwerk voor Ondernemende Senioren’. Wil je hierover meer weten? Contacteer mij dan zonder aarzelen.

Een volgende uitdaging kan er zeker nog bij: de gemeentepolitiek. Dat wou ik alleen als het met ‘Lijst Burgemeester’ kon. Vooral de positieve ingesteldheid van de hele ploeg, hun vastberadenheid om correct en juist te beslissen en te handelen hebben mij overtuigd om ‘mee te doen’. 

De sereniteit waarmee de partij reageert op alle negativiteiten binnen het gemeentebestuur dwingt mijn respect af.

Materies als jeugd, senioren, natuur, cultuur en veiligheid krijgen mijn bijzondere aandacht. Mensen bij elkaar brengen op een positieve manier en een breed draagvlak creëren voor komende projecten, daar is het hem om te doen in onze mooie, rustige, groene en aangename gemeente. Betrokkenheid en inspraak van de Lennikenaar zijn daarbij – volgens mij – onontbeerlijk.

‘POSITIEF VERDER DOEN’ zijn voor mij in geen geval ijdele woorden!

Je kunt me volgen op Facebook of bereiken via edith.leen@outlook.be, 0495-428.286.


Kandidatenlijst voor Lijst Burgemeester in Lennik – verkiezingen 2018

1. Irina De Knop 12. Marie-Therese Van der Velde
2. Johan Limbourg 13. Isabelle Duerinckx
3. Karen De Waele 14. Jean Van Droogenbroeck
4. Koenraad Ameys 15. Kaat Derijck
5. Chris De Moyter 16. Freddy Van Malderen
6. Jo Massaer 17. Elza Leuckx
7. Annabelle Ameys 18. Jeroen Bettens
8. Karel De Meuter 19. Linda Van den Hove
9. Edith Leen 20. Eddy Chrispeels
10. Jean De Dobbeleer 21. Marc Mahieu
11. Mia Heremans-Lambrecht