21. Marc Mahieu

Als kleine jongen was ik gefascineerd door het circus: creatief, verrassend, wervelend, feest!

Ik groeide op met Zorro en The Beatles.

Samen met Bernadette bouwde ik ons Lenniks gezin uit. Het zijn fantastische jaren geworden in het bruisend Lennik: op en rond de scholen waar  Els en Thomas onderwijs liepen, de academie Peter Benoit, de harmonie, topvolleybal in de sporthal, de afdeling Open VLD Lennik, de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking), de milieuraad, de gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening).

Bruggen bouwen, werven begeleiden, was menig jaar mijn ding.

Van waterzuivering stapte ik over naar de sector van het wonen in Vlaanderen.

“Plus est en vous” werd het pas echt onder minister Gabriëls.

Dat “Limburgers”, “West-Vlamingen”, “Brabanders”,… het best eens kunnen zijn, leerde ik bij minister Keulen.

“Blijf jezelf en hou het plezant”, elke dag weer is minister Vanhengel er voor mij het sprekende voorbeeld van.

Hoe wil ik mezelf blijven?

Door mensen, vrienden te helpen waar ik kan, door een positieve ingesteldheid, discreet maar met resultaat.

Door Lijst Burgemeester, samen met zijn enthousiaste kandidaten, elk vanuit zijn of haar invalshoek, voor de volle 100% te steunen.

Wij wonen doodgraag in Lennik. Samen, met respect voor eenieder, willen we hier actief, intens aan verder bouwen.

Marc Mahieu

0476 88 01 83 – marc.mahieu3@telenet.be


Kandidatenlijst voor Lijst Burgemeester in Lennik – verkiezingen 2018

1. Irina De Knop 12. Marie-Therese Van der Velde
2. Johan Limbourg 13. Isabelle Duerinckx
3. Karen De Waele 14. Jean Van Droogenbroeck
4. Koenraad Ameys 15. Kaat Derijck
5. Chris De Moyter 16. Freddy Van Malderen
6. Jo Massaer 17. Elza Leuckx
7. Annabelle Ameys 18. Jeroen Bettens
8. Karel De Meuter 19. Linda Van den Hove
9. Edith Leen 20. Eddy Chrispeels
10. Jean De Dobbeleer 21. Marc Mahieu
11. Mia Heremans-Lambrecht