1. Irina De Knop

Irina, mama van 2 meisjes. Gehuwd met Bjorn.

Inmiddels al 10 jaar actief in de lokale politiek, eerst als schepen en nu als burgemeester. Van 2009 tot 2014 actief in Vlaams Parlement en voorheen kabinetsmedewerker. In een verder verleden werkzaam bij Unilever. 
In de politiek gegaan als wereldverbeteraar, dat was mijn drive: een eerlijke politiek, eenduidige regelgeving, een open communicatie en efficiënte besteding van middelen. 
We hebben in Lennik financiële huishouding in orde gebracht, de focus gelegd op kerntaken en de dienstverlening op een topniveau gebracht in de regio. Niet evident voor een gemeente met nog geen 10.000 inwoners.
Volgende legislatuur wil ik samen met de prachtige ploeg van Lijst Burgemeester nog meer aandacht geven aan communicatie met de burger (ook al doen we dit reeds, maar het kan nooit genoeg zijn) en aan burgerparticipatie. Samen keuzes maken en die consequent doorvoeren. 
Inhoudelijk: nog meer focus op de handelskernen en toerisme in onze gemeente en nog meer veilige wegen en fietspaden en een kwalitatieve verbetering van voetpaden.

Kandidatenlijst voor Lijst Burgemeester in Lennik – verkiezingen 2018

1. Irina De Knop 12. Marie-Therese Van der Velde
2. Johan Limbourg 13. Isabelle Duerinckx
3. Karen De Waele 14. Jean Van Droogenbroeck
4. Koenraad Ameys 15. Kaat Derijck
5. Chris De Moyter 16. Freddy Van Malderen
6. Jo Massaer 17. Elza Leuckx
7. Annabelle Ameys 18. Jeroen Bettens
8. Karel De Meuter 19. Linda Van den Hove
9. Edith Leen 20. Eddy Chrispeels
10. Jean De Dobbeleer 21. Marc Mahieu
11. Mia Heremans-Lambrecht