Onze verkozenen

Dit zijn de mandatarissen van de Lijst Burgemeester Lennik en hun functies

Irina De Knopburgemeester (sociaal beleid, bevolking en personeel, veiligheid, ondernemen, middenstand en toerisme, financiën, burgerparticipatie)
Johan Limbourgschepen (patrimonium en begraafplaatsen, vrije tijd, onderwijs)  
Karen De Waelevoorzitter gemeenteraad, lid BCSD 
Jo Massaergemeenteraadslid, politieraadslid
Isabelle Duerinckxgemeenteraadslid, voorzitter Lijst Burgemeester 
Chris De Moytergemeenteraadslid 
Marie Van Der Veldegemeenteraadslid 
Jean Dedobbeleerlid BCSD