12. Marie-Therese Van der Velde

Marie-Therese Van der Velde, 70 jaar

  • weduwe van Jos Van Den Bosch
  • 2 kinderen Robin en Dorien
  • 3 kleinkinderen
  • gepensioneerde lerares
  • sociaal geëngageerd in VZW’s, bestuurslid verschillende verenigingen: Er even uit, Open VLD, Lennikse bond der gepensioneerden
  • vertegenwoordigt de gemeente bij Havicrem, Intradura, de watergroep, Haviland, Infrax,
  • reeds 15 jaar vrijwilliger bij het OCMW als chauffeur van MMC en buurtzorger,
  • 165 bloedgiften bereikt als donor Rode Kruis,

Aan politiek doen zit in mijn bloed. Voor de negende maal neem ik de handschoen op voor de gemeente met nog evenveel enthousiasme als de eerste keer. Ik ben als enige vrouw begonnen op 21-jarige leeftijd tussen 12 mannelijke kandidaten.

Ik kan gerust mijn mannetje staan: mee ijveren voor een solidaire, veilige, kindvriendelijke, handelsversterkende, inclusieve en groene gemeente geeft me voldoening.

Vandaag de dag sta ik nog steeds als kandidaat op dezelfde liberale lijst. Ik ben een loyale en hulpvaardige partner die steeds de hand zal uitreiken voor een effectieve en efficiënte politiek waar elke burger beter van wordt.

De burger wordt kritischer en mondiger, soms terecht, soms onterecht. Ik pleit voor meer burgerparticipatie, samenwerking en coproductie  om zo geëngageerde burgers de kans te geven mee te werken aan een leefbare gemeente. Ik stel het bestaan van de hoorzittingen daarbij in vraag.

Ik pleit voor meer inzet en engagement voor mensen met een beperking door aanpassingen aan openbare gebouwen en speelpleinen. We leven immers in een inclusieve maatschappij, laat ons dat ook realiseren.

Ook onze ouderen en alleenstaanden verdienen extra zorg. Zij raken vaak meer en meer geïsoleerd door onze snel evoluerende maatschappij.  Ik pleit ervoor om middelen ter beschikking te stellen voor aangepast computeronderwijs en het gebruik ervan.

Ik geloof in solidariteit en ontmoeting. Daarom pleit ik voor meer buurtfeesten, lummelplaatsen en zitbanken op rustige plaatsen om het ontmoeten te stimuleren.

Voor alleenstaanden, ouderen, mensen met een beperking, behoeftigen neem ik voor de 9de maal deze handschoen op. Ook zij horen erbij!

Lijst Burgemeester  12de plaats