Politiek, emotioneel moordend De kritische blik van …Willy De Waele

Jonge politicus pleegt zelfmoord

Oppositie stapt op wegens niet in aantal zijn van de meerderheid op de GR in Lennik

Gepland projecten Rakkertje kan niet tijdig starten wegens klachten over geluidshinder van de buren

Obstructie bij geplande projecten door hogere instanties enz…enz…

Stel u eens in de plaats, u wil bouwen: aankopen grond, problemen bodemvervuiling, starten woning, problemen met bouwheer of buren of hogere instanties voor de inplanting of uitzicht/constructie woning.

We leven precies in een tijd waar iedereen, iedereen viseert om toch maar iets te vinden om mekaar den duvel aan te doen.

Maar iedereen vergeet dat achter al deze zaken mensen schuilen met de beste bedoelingen en die zich geëngageerd hebben om zich in te zetten voor de gemeente doorheen hun politieke opdracht.

Reeds acht legislaturen sta ik mee aan het roer van de gemeentepolitiek.Vroeger hadden we al die mediamiddelen niet om ons te profileren of tegenstanders te degraderen maar nu worden de artikels voorgekauwd en hoe meer de inhoud afbrekend is hoe vlugger men ze publiceert.

Facebook van ’t zelfde de replieken zijn soms heel laag bij de grond maar men vergeet dat hier mensen achter schuilen.

Elkeen heeft ook zijn karakter en manier van aanpakken,kan kritiek verwerken met een kaakslag,maar anderen nemen het met zich mee.Dit artikel hoort misschien niet in een politiek blaadje maar aan politiek doen doe je met mensen en voor mensen en elkeen verdient respect

Ik herinner me nog altijd de woorden van ere burgemeester W.De Waele .”JE KUNT NIET AAN POLITIEK DOEN MET JE HART, maar wat doe je daaraan: IEDEREEN HEEFT EEN HART.

Willy De Waele

Ander interessant nieuws uit Lennik

De gemeente doorgelicht Statistieken zeggen niet alles, maar toch biedt het een barometer van hoe Lennikenaren hun gemeente ervaren. Daarom neemt Lijst Burgemeester de studie...
Gewoon doen “Gewoon doen”, beter kan ik het niet zeggen. “Lijst Burgemeester “ en zijn kandidaten staan positief in het leven en geloven dat het beter kan. We wac...
De gemeenteraad vanop de eerste rij … Sinds een paar jaar volg ik de gemeenteraad op regelmatige basis vanuit de publieksbanken.  De beste manier om als burger het hoogste beslissingsorgaa...
Niet wit, niet zwart maar gekleurd De gemeenteverkiezingen zijn in aantocht en dat maakt sommige politici heel zenuwachtig! De artikels laten er geen gras over groeien: de grootste e...
Samen “Leven” De kritische blik van …Willy De Waele Teneinde de fundamenten van de samenleving, verdraagzaamheid en eerbied voor elkaar, in stand te houden zijn normen en waarden, die door iedereen gede...
Deel dit bericht