Hoge bomen vangen veel wind

Hoge bomen vangen veel wind! Ben je baas, leidinggevende of burgemeester van een gemeente … je bent de kop van jut!

Als de werksituatie moeilijk wordt, hebben we vaak de neiging de paraplu open te schuiven en te zoeken naar een zondebok . Maar we moeten in eigen boezem durven kijken en onze eigen tekortkomingen onder ogen durven zien.

Het is gemakkelijk om de verantwoordelijkheid af te schuiven op de medewerkers, maar bij een politiek mandaat heeft de burger recht op je uitgevoerde plichten.

Ik heb geen politiek curriculum vitae, maar desondanks neem ik mijn verantwoordelijkheid op als bestuurslid en dan heb ik ook verwachtingen van alle politieke mandaten binnen de gemeente.

Het is droevig dat sommigen zich hierin verheven voelen, maar desondanks moeten we de kiezer van destijds respecteren en ik hoop dat dit laatste legislatuur jaar zonder veel heisa kan verlopen .

Misschien is al die heisa een truc om in de belangstelling te staan, maar of dit op een positieve manier is, betwijfel ik ten zeerste.

Als bestuurslid had ik het genoegen om de opbouw van vele administratieve dossiers die vereist zijn tot de uitvoering van tal van werken, waar te nemen. Groot was mijn verbazing toen ik merkte dat de uitvoering van werken binnen onze gemeente zo’n lange administratieve weg moet afleggen. Tenslotte wensen we allemaal dat de gemeente zo weinig mogelijk moet betalen, zodat wij burgers niet extra moeten belast worden.

Als je geld wilt krijgen van een hogere overheid, dan vraagt dit een dik dossier en veel tijd. Pas als de hele administratieve rompslomp achter de rug is kunnen de werken worden uitgevoerd. Bij het begin van de legislatuur begreep ikzelf ook niet altijd waarom iets niet onmiddellijk uitgevoerd kan worden. Maar al doende leert een mens. In plaats van onmiddellijk te oordelen, vraag ik eerst uitleg.

Tot op heden heb ik die uitleg telkens gekregen, want binnen de partij is er een open communicatie. Dus, heb geduld. Of het nu gaat om deze partij of een andere partij: als het gemeentewerken zijn en het kost een hoop geld, dan vraagt dit steeds veel tijd!

Dit was natuurlijk mijn gedacht ….

[icon name=”paper-plane” class=”” unprefixed_class=””]Chris De Moyter

Je hebt misschien ook interesse in...