De gemeente doorgelicht

Statistieken zeggen niet alles, maar toch biedt het een barometer van hoe Lennikenaren hun gemeente ervaren. Daarom neemt Lijst Burgemeester de studie van de Vlaamse overheid ook ernstig en verdient deze een grondige analyse.

Positief  voor de gemeente Lennik is dat mensen hier héél graag wonen (91%), tevreden zijn over hun gemeente en buurt (81%), en zeer tevreden zijn over het groene karakter (86%) van hun gemeente: 96% vindt op minder dan 800 meter voldoende groen en  natuur. De dienstverlening van onze gemeente zit zeker op peil: Onze burgers ervaren helemaal geen onveiligheidsgevoel (86%), en beschikken over voldoende voorzieningen op het vlak van onderwijs, ouderenzorg als kinderopvang.

78% is ook zeer tevreden over de dienstverlening aan het loket. 60% is ook zeer tevreden over de digitale dienstverlening. Hier zijn we heel fier over!

Waar we erg  bekommerd over zijn, is de mobiliteit, want slechts 1 op 3 Lennikenaren vindt het hier veilig genoeg om te fietsen. Dat betekent dat we nog meer moeten inzetten op fiets- en voetpaden.

Dit is iets wat het huidig bestuur absoluut gedaan heeft, door de aanleg van nieuwe fietspaden met een totaal investeringsbedrag van meer dan 3 miljoen € (Negenbunderstraat, F. Vandersteenstraat en F. Lucxkstraat en binnenkort ook Schapenstraat).

Ook het sluipverkeer en de onaangepaste snelheden moeten we verder aanpakken. 44% van de inwoners heeft hier vaak last van. Daar zetten we dan weer op in bij de nieuwe aanleg van wegen en door de plaatsing van ANPR-camera’s met trajectcontrole.  Financieel hebben we een mooi parcours gereden, door de afbouw van de schuld per inwoner en door een handhaving van het belastingniveau.

Er is dus al heel veel positief gerealiseerd in onze gemeente en ja, er is zeker nog werk aan de winkel. Het is de taak en verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur  om Lennik nog aangenamer te maken. Lijst Burgemeester wil die handschoen opnemen!

Irina De Knop,

Burgemeester

 

Je hebt misschien ook interesse in...