Nieuw participatieplan: Lennik werkt samen met zijn burgers aan Lennik 2030!

Woensdag werd op de gemeenteraad het nieuwe participatieplan Lennik 2030 voorgesteld. Nu lanceren we onze nieuwe structuur, werking en vernieuwde online platform www.lennikaanzet.be

Wat is er nieuw?

Onze samenleving evolueerde de afgelopen tijd enorm op vlak van burgerinitiatieven, participatie en co-creatie. Om mee te gaan in deze trend, herbekeek Lennik ook de werking van de adviesraden.

Vanaf vandaag werken we in Lennik rond 3 platformen: Mens, Omgeving en Vrije Tijd – waarbinnen verschillende thema’s aan bod komen. Voorbeelden van thema’s zijn: verenigingen, sport, erfgoed, dierenwelzijn, mobiliteit,landbouw, lokale handel, ontwikkelingsondersteuning, ontmoetingsplekken,…De gekozen en te behandelen thema’s hangen samen met de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDG’s) van de VN. Om de toekomstplannen van Lennik 2030 vorm te geven, luisteren we naar de mening van de mensen die onze gemeente door en door kennen! Dat zijn onze inwoners of trouwe bezoekers van Lennik.

Het platform?

De doelstelling van de nieuwe aanpak is een laagdrempelig, aantrekkelijk en aangepast model creëren waarbij onze inwoners zich zoveel mogelijk aangesproken voelen. Via de 3 platformen kan de burger mee denken of mee doen. Door dit nieuwe model concretiseren we de visie rond participatie en aligneren we de samenwerking met de adviesorganen. 

Om niemand uit te sluiten, zal er zowel offline als online naar de mening van onze burgers gevraagd worden. Offline informeren we via het infomagazine. Wil je offline participeren, kan de burger zijn/haar idee op de beschikbare postkaarten neerschrijven en in de ideeënbussen deponeren. Online via www.lennikaanzet.be kan de burger zich steeds vaker laten horen over het beleid, zowel op eigen initiatief als op uitnodiging. Met als gezamenlijk doel: meer betrokkenheid, betere besluiten en meer draagvlak.

Wil jij meedenken over plannen, projecten, acties voor Lennik, of heb je zelf een idee om onze gemeente leuker, aangenamer of beter te maken? Dan laten we jou mee aan zet via www.lennikaanzet.be

Wat is Lennik aan Zet?

Sinds 2019 hebben alle inwoners in Lennik inspraak in het beleid. We organiseerden on-en offline momenten onder de naam “Lennik aan zet”. Deze participatiemomenten werkten als funderingen voor het opbouwen van het meerjarenbeleidsplan. Samen met onze inwoners kwamen we binnen de beleidsdoelstellingen tot concrete actieplannen. Om deze acties uit te rollen, geven we onze burgers nu opnieuw inspraak binnen ons vernieuwde participatieplan Lennik 2030.

Je hebt misschien ook interesse in...