Wandelzoektocht: Weetjes bij de foto’s

Zie ook: Neem deel aan onze wandelzoektocht

(klik op de foto’s om ze te vergroten)

1. SINT-KWINTENS-LENNIK / ’T STEENTJE

1.1 FOTO BABYTHEEK

Recent kreeg Lennik er een winkel bij: een babytheek en tweedehandswinkel. De winkel is gelegen in het steentje.  In Lennikaanzet werd de Lennikenaar gevraagd naar een passende naam voor deze winkel. Het resultaat van deze bevraging, de nieuwe naam, staat op de agenda van de gemeenteraad van 1Juli. 

Een babytheek is een soort van bibliotheek voor spullen die een baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de eerste 12 maanden na de geboorte. Of je nu klein woont, slechts enkele keren per jaar je nichtje op bezoek hebt, over een beperkt budget beschikt of radicaal wil kiezen voor minder spullen… de Babytheek biedt het antwoord en geeft de jongste Lennikenaren een duurzame start. Met dit initiatief trekt de gemeente Lennik, ondersteund door Netwerk Bewust Verbruiken volop de kaart van de nieuwe maatschappelijke trendrond ruilen en delen . Jonge gezinnen die lid zijn van de Babytheek kunnen op een leuke en toegankelijke manier spullen ontlenen om te testen en te gebruiken zonder ze te moeten aankopen. 

In de tweedehandswinkel zul je gekregen kleding, linnengoed, speelgoed (niet elektrisch of op batterijen), klein huisraad en accessoires aan zeer betaalbare prijzen kunnen kopen. Elk artikel in de winkel zal een schenking van burgers zijn die samen met de gemeente Lennik inzetten op duurzaamheid. Vrijwilligers zullen de winkel volledig bemannen alsook de ingeleverde goederen sorteren, presenteren en verkopen. (uit infomagazine Lennik corona mei 2020)

1.2 FOTO KUNSTWERK

Van de kunstenaar die jullie zoeken, willen we jullie nog een aanrader meegeven: het boekje “Eindelijk bevrijd, geen schuld, geen slachtoffer”. Het is een indrukwekkende boekje over een ontmoeting en een bevrijding. Een echt gebeurd verhaal verwoord door Simon Gronowski, verbeeld door de kunstenaar die jullie zoeken en in perspectief geplaatst door David Van Reybrouck. Het laat alle clichés achter zich en richt zich tot het hart van ieder mens, ongeacht ras, volk, religie of ideologie. 

Een echte aanrader, al zal het ook wel wat zoekwerk vragen want het boekje is momenteel niet meer te koop

2. SINT-MARTENS-LENNIK

2.1 FOTO DE ZIENER

Wanneer je “ziener” natrekt in een woordenboek, kom je uit bij profeet, iemand die in de toekomst kijkt. Wat wijlen de beeldhouwer, een Lennikenaar uit Sint Martens Lennik, met dit kunstwerk exact wilde uitdrukken, is ons niet  gekend. Mocht een lezer onder jullie dit wel weten, dan vernemen we dit graag.

2.2 FOTO WATERHOF

Het zogeheten “waterhof” of “hof te Bossuit” was eertijds een met ringgrachten omgeven hoeve, die een leengoed vormde. Het was aanvankelijk eigendom der familie de Buttere, dat door huwelijk in 1460 in het bezit kwam van het heerlijke geslacht Pipenpoy, die het ttot in de 18de eeuw behield. In de huidige vorm is het een U-vormige hoeve met gebouwen uit de 18de eeuw geschaard rondom een geplaveide binnenplaats (bron: “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen-Vlaams Brabant-Halle-Vilvoorde”). 

In 2019 schreef Lennikenaar Thiery Van Craenenbroeck een boek, dat zich voornamelijk afspeelt in het Waterhof. Een boek met een boeiende mix van fictie en geschiedenis van onze streek.  Je steekt er veel van op. Onze lokale bibliotheek heeft alvast enkele exemplaren in zijn bezit. Een boekentip dus.

2.3 FOTO DE BIB

Ons gemeenteraadslid Chris De Moyter trok op pad naar een beetje geschiedenis over Sint Martens Lennik en het Lenniks bibliotheekgebouw in het bijzonder. Een bibliotheek met een bijzondere geschiedenis zo kwam ze te weten van Felix Vandergoten. Het boeiend onderhoud van Chris met Felix, is hierna opgenomen.

In 1902 werd de site waar de huidige bibliotheek gevestigd is, gebruikt om bakstenen te bakken. De speelplaats bestond uit kleigrond. Omdat die bij regen een modderige plaats werd, brachten ze de as van de ovens op de speelplaats waardoor de kinderen na een schooldag vuil naar huis terugkeerden.

In 1896 werd het schoolhoofd Van Meroy benoemd maar deze overleed vroegtijdig doordat hij in een nagel had getrapt. Van Meroy werd opgevolgd in 1903 door Leemans Adolf. Op 17 december1930 nam de papa van Felix, Jozef Vandergoten de fakkel over. In 1954 werd Felix Vandergoten leerkracht en op  8 augustus 1960 werd hij als schoolhoofd benoemd.

In 1950 werd er een verdieping op de school gebouwd om de school verder uit te breiden. Er was nood aan uitbreiding aangezien er slechts twee klassen waren en het gemeentehuis werd omgetoverd tot een derde schoolklas. Naast een klasje, waren er in het gemeentehuis nog ruimtes voorzien voor gemeentediensten, een kamer voor de fanfare en een woongedeelte voor de conciërge. Het gemeentehuis van Sint-Martens-Lennik was gelegen op het speelplein waar nu het symbool “De Ziener” staat. Het oude dorpsplein fungeerde dan als speelplaats voor de kinderen.

Destijds was er geen zaal maar op aandringen van Felix werd er achter de huidige bibliotheek in 1975 een zaal gebouwd, die  dienst deed als turnzaal/refter/podium en bijhorende toiletten met de steun van  intercommunale Haviland.

Met de jaren die voorbijgingen, daalden ook de inschrijvingen in de jongensschool. Daarom werden de jongensschool en het Sint-Godelieve-Instituut (SGI) samengevoegd. Toen het SGI besliste om ook jongens toe te laten, was er van een aparte jongensschool geen sprake meer.

Tijdens WOII, namen de Duitsers het kasteel van Levenslust en van Groenenberg in beslag. Na de oorlog kreeg de gemeente kasten en banken die de Nazi’s hadden gemaakt. De banken bevinden zich nog steeds op de buitenkoer van de bibliotheek. 

Het huis naast de bibliotheek, waar momenteel een deel van de academie staat, was het geboortehuis van Felix. Dit huis behoorde toe tot de gemeente. In 1965, toen Felix zelf vader van vier kinderen was, verliet hij het huurhuis. Daarop werd de benedenverdieping ingericht als refter voor de schoolkinderen.

Aangezien in 1975 er een rationalisatie van het lager onderwijs plaatsvond, waardoor het Sint-Godelieve Instituut werd gefusioneerd met de jongensschool, was er een plaats voor het ontstaan van de bibliotheek

In 1930 werd een boom geplant ter ere van 100 jaar Belgische onafhankelijkheid. In het midden van de speelplaats werd een linde geplant. Deze gebeurtenis werd opgevrolijkt door de meisjes van het SGI en de jongens van de Jongensschool. Volgens verschillende bronnen kon het schoolhoofd Dr. Leemans niet verkroppen dat de feestelijkheden van de meisjes mooier waren dan deze van de jongens. Uit jaloezie zou hij in die boom gekapt hebben waardoor de kiem van de linde dubbel uitgeschoten is. Later kreeg deze lindeboom een symbolische betekenis: de ene kant van de linde was voor de Vlamingen, de andere kant voor de Walen.

3. GAASBEEK

3.1 FOTO SCHOOL VAN GAASBEEK

Op vraag van de initiatiefnemers van de nieuwe vereniging “de school van Gaasbeek” stelde de gemeente Lennik in de zomer van 2013 het voormalige gemeentehuis en het aanpalend dorpsschooltje in Gaasbeek ter beschikking om er culturele activiteiten te ontwikkelen. Het is ondertussen een werkplek voor kunstenaars met residentiemogelijkheden en een omgeving voor publieke culturele activiteiten. De gemeente Lennik stelde niet alleen het gebouw ter beschikking maar installeerde de ruimten ook instap klaar.

3.2 FOT0 EIKENBOS

Het park van Gaasbeek en het domein van Groenenberg zijn alom gekend, het eikenbos in Gaasbeek in mindere mate. Vandaar dat we dit bos ook in de route gaasbeek wensten op te nemen. 

4. SINT-KWINTENS-LENNIK / BREE-EIK

4.1 FOTO SCHEPENBANK

In de A. Algoetstraat 31 kom je langs het gerestaureerd boerenhui

s met opvallende gevel (geelgeschilderde bakstenen) en overluifelde inrijpoort. Het gebouw dateert uit de einde XVIII – begin XIX. In het verleden vergaderde hier vermoedelijk de schepenbank ‘der beyde Lennicken’. De Schepenbank werd in 1983 beschermd als monument.

4.2 FOTO BREE-EIK

Hoeve Bree-Eik, een vierkantshoeve met dubbele binnenkoer is de grootste in zijn soort in heel de streek. Het woonhuis dateert uit de 17e eeuw, de andere gebouwen uit de 18e en de 19e eeuw. De hoeve behoorde tot het domein van de familie van Heetvelde en hun nazaten. In de oudste bron uit 1172 wordt Bree-Eik als roversnest vermeld. De laatste landbouwer van wie het hof eigendom was, was boer Claes, hij overleed enkele jaren geleden. Sedert kort is Bree-eik in handen van een nieuwe eigenaar , die zich zal toeleggen op akkerbouw en dan voornamelijk het telen van tarwe en gerst.

5. EIZERINGEN

5.1 FOTO GEBOORTEBOOMGAARD

Vanaf 2014 hebben alle nieuwe Lennikenaartjes in deze boomgaard een boom en vanaf 2020 is ook ‘de bij’ hier – nog meer dan voorheen – welkom.

De Vlaamse ‘week van de Bij’ liep dit jaar van 31 mei tot 7 juni 2020. Het is een start- en prikkelweek voor positieve acties rond bijen. Lennik nam deel aan deze startweek met o.m. nieuwe locaties voor bijenvriendelijk maai- en aanplantbeheer. De geboorteboomgaard van Eizeringen is er één van. Enkel de paden worden korter gemaaid. Ook de geboorteboomgaard in Sint-Kwintens-Lennik wordt ecologisch beheerd.

5.2. FOTO ’T  NELLEKEN 

 “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen” omschrijft Ten Nelleken als volgt: “ Gehucht ontstaan rondom een haast cirkelvormig pleintje met een groepje beuken bij een H.Berlinidiskapel met houten heiligenbeeld naar volkse trant. 

Typische bebouwing van lage bakstenen hoevetjes uit XIX, o.m. het prettig boerderijtje met fraaie gevelbeschildering in de Nellekensstraat nr.29”

5.3. FOTO WONDERHUIS

Een team van opgeleide en enthousiaste begeleiders staat dagelijks klaar om uw kinderen op te vangen in een huiselijke en gezellige sfeer. Onze locatie is onderverdeeld in verschillende ruimtes, waar elke leeftijdsgroep zijn eigen plekje heeft. 

Kinderen kunnen hier voor- en naschools terecht, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Het busvervoer van en naar Het Wonderhuis wordt voorzien door de Lennikse scholen. 

Op woensdagnamiddag en op andere schoolvrije momenten kunnen de kinderen binnen verschillende leeftijdsgroepen deelnemen aan allerlei activiteiten. Tijdens schoolvakanties werken we elke week rond een specifiek thema en worden er regelmatig uitstappen georganiseerd. (website gemeente Lennik)

Je hebt misschien ook interesse in...