“Met modder gooien komt de lokale democratie niet ten goede”

Burgemeester Irina De Knop las vanavond (23 oktober) bij de aanvang van de gemeenteraad volgende verklaring voor:

Geachte voorzitter, geachte raadsleden,

In de afgelopen weken heb ik moeten vaststellen dat er nogal wat met modder wordt gegooid in deze gemeenteraad. Dit komt de lokale democratie, en zeker ook de politieke geloofwaardigheid van onze gemeenteraad, en van het politieke ambt niet ten goede.

Daarnaast hebben we vorige week vastgesteld – naar aanleiding van een persconferentie van een lokale partij – dat in de lokale oppositiekrant, artikels verschijnen met aantijgingen ten aanzien van het personeel die niet alleen onjuist zijn, maar bovendien de grenzen van de fatsoenlijkheid overschrijden.

Bepaalde fracties voeren daardoor niet alleen een obstructiepolitiek ten aanzien van de huidige meerderheid – wat u ongetwijfeld beoogt – maar de talrijke onterechte aantijgingen aan het adres van de ambtenaren in onze gemeente zijn bovendien kwetsend ten aanzien van mensen die elke dag klaarstaan om u als raadsleden op een onafhankelijke, correcte en loyale wijze ten dienste te staan. Zij hebben daarover duidelijk hun ongenoegen aan ons kenbaar gemaakt.

We weten inmiddels al dat sommige oppositiepartijen een stijl hanteren die eerder de man dan de bal trappen, ik vraag uitdrukkelijk dat u die stijl niet doortrekt naar het gemeentepersoneel. Zoals de deontologie uit het gemeentedecreet voorschrijft (art. 107) zetten zij zich op een actieve en constructieve wijze in voor de realisatie van de opdracht en de doelstellingen van de gemeente – dat betekent concreet dat zij binnen de middelen die hen ter beschikking worden gesteld (en hier leg ik de nadruk op) – loyaal uitvoering geven aan de doelstellingen uit het meerjarenplan die goedgekeurd zijn in de gemeenteraad.

Tegelijk verschaffen zij u alle informatie die u nodig heeft om uw opdracht als raadslid optimaal te kunnen vervullen. Als u daar opmerkingen bij heeft, dan kan u daarvoor de wettelijk voorziene procedure volgen. Ik heb al eens eerder opgeroepen tot sereniteit, en ik besluit met het herhalen van deze oproep.

Irina De Knop

Burgemeester

Je hebt misschien ook interesse in...