Woordje naar aanleiding van de installatievergadering

Hieronder publiceren we de toespraak van burgemeester Irina De Knop naar aanleiding van de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van Lennik op 7 januari 2019

Geachte raadsleden,  Geachte aanwezigen,

Vooreerst, wil ik iedereen hier aanwezig een gelukkig en gezond(er) 2019 wensen. Hoe belangrijk we dit hier allemaal vanavond ook vinden, het is en blijft relatief als je het afzet tegenover onze persoonlijke gezondheid en ons geluk en deze van de mensen van wie we houden. Gelukkig 2019!

Vervolgens wil ik alle verkozenen hier vanavond aanwezig, alsook de verkozenen die om één of andere reden hun mandaat niet kunnen opnemen, en tegelijk alle kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, van harte feliciteren.  

U bent met deze kandidaatstelling immers ‘ambassadeur’ van heel wat Lennikenaren. Dat zijn we tenslotte allemaal, een vertegenwoordiger des volks.

In die zin zijn we dus allemaal, zowel de verkozenen als de kandidaten, winnaars én verliezers. Het is nu eenmaal het gemeentedecreet dat bepaalt hoe de spelregels verlopen, hoeveel gemeenteraadsleden er exact zijn, hoeveel schepenen enz. Voor de mensen die minder bekend zijn met het gegeven, dat is sterk afhankelijk van het aantal inwoners. Sinds wij over de kaap van de 9000 inwoners zijn gegaan, zijn dat in Lennik 21 raadsleden en maximaal 4 schepenen.

Zo bepaalt het gemeentedecreet ook dat er een meerderheid van raadsleden moet zijn om samen een zogenaamde meerderheid te vormen. En dat maakt ‘de facto’ van de andere raadsleden ‘de oppositie’. Als democraat, en ik neem aan dat we dat hier allemaal zijn, kunnen we om die spelregels niet heen.

Dat neemt echter niet weg dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Evenveel mens. Evenveel ambassadeur.  Evenveel vertegenwoordiger. En ik wil als burgemeester, u als raadslid, één voor één, u ook erkennen en respecteren in uw mandaat. Ook onze nieuwe meerderheid, onze ploeg, heeft al die intentie uitgesproken en reikt expliciet haar hand naar alle gemeenteraadsleden.

Groen, CD&V en Lijst Burgemeester slaan de handen in elkaar om Lennik in de komende 6 jaar te besturen en met de eedaflegging van de schepenen is dat hier ook vanavond geofficialiseerd.

We zijn fier dat we deze prachtige gemeente naar een mooie toekomst mogen leiden. Een Lennik dat een Lennik op mensenmaat blijft. Een Lennik dat echt leeft, dat hebben we gisterenavond tijdens de nieuwjaarsreceptie nog mogen ervaren. Een Lennik waar een bloeiende handel is, dat hebben we de afgelopen feestdagen nog mogen ervaren.  Een Lennik waar de inwoners nog fier zijn op hun dorp. Waar een dorp, nog echt een dorp is. Waar jong en oud graag wil blijven wonen.

Lennik verdient om die reden ook vertegenwoordigers die verder kijken dan hun eigen belang, die ambitieus en positief zijn om Lennik naar 2030 te brengen.  Dat betekent soms ook moed hebben om beslissingen te nemen die op het eerste zicht ‘minder’ populair zijn of minder passend in de eigen ideologie. Lennikenaren verdienen het uiteraard ook dat we goed naar hen luisteren, en dat we in het beleid op lange termijn hun zorgen en verzuchtingen meenemen. Daartoe hebben we ons uitdrukkelijk verbonden en de Lennikenaren  zullen dus de komende maanden ook geraadpleegd worden om hun mening te laten horen. Ook uw stem is daarin belangrijk.

Ik doe nu al een oproep aan onze Lennikenaren en aan u allen om verder te kijken dan het ‘eigen’ belang, en dat we integendeel  het belang van onze gemeente en onze kinderen laten primeren.

Want dat is de uitdaging vandaag, in Lennik en ook daarbuiten. Dat we durven de dingen met wat perspectief te bekijken en dat we durven kijken naar het globale plaatje.  Kijken naar wat beter kan, maar ook willen kijken naar wat al goed is. Objectief en globaal gezien heeft de ‘mensheid’ het in West – Europa nog nooit zo goed gehad, én toch is er zoveel onvrede. Ook in Vlaanderen. Kijk naar de ‘gele hesjes’, de stakingen, de rellen met nieuwjaar.  Die woede verbergt ongetwijfeld heel wat onzekerheid en angst. De ‘angst’ in onze maatschappij is opzienbarend groot. Angst om te verliezen wat we hebben. Angst is echter een slechte raadgever, want het brengt ons in een negatieve spiraal, waarbij het risico ontstaat dat we mensen opdelen in ‘zij’ en ‘wij’. Onze geschiedenis leert ons tot wat dat kan leiden.

Ik denk dat het aan ons, ambassadeurs, vertegenwoordigers van het volk is, om mensen hoop te geven. Om hen perspectief te geven. Om onze Lennikenaren te laten voelen dat we hen niet in de steek laten.  Dat het belastinggeld dat zij aan het lokaal bestuur geven, goed en weloverwogen wordt uitgegeven. Dat we beslissingen nemen die Lennik vooruit helpen en hen het leven gemakkelijker maken. Dat doen we niet door elkaar een potje te verwijten.  

We moeten dus als beleidsmakers, allemaal, kijken naar het globale plaatje, zaken in perspectief plaatsen en samen bepalen wat er nodig is om Lennik klaar te maken voor de toekomst. We hebben de verantwoordelijkheid om onze kleine gemeente, met haar beperkte financiële mogelijkheden, zoveel mogelijk vooruit te helpen. Met een goede dienstverlening, met een goed onderhoud van onze wegen, met een duurzame aanpak en aandacht voor de klimaatkwestie, met een sociaal en menselijk gelaat, met een efficiënt bestuur, samen met onze talrijke verenigingen, scholen, voorzieningen en handelszaken.

Het wordt een hele uitdaging, die ik graag aan ga met meerderheid en oppositie.  Ik wens ons allemaal heel veel succes, moed en werklust. Maar eerst en vooral vieren en genieten dat we opnieuw mogen deelnemen aan het bestuur van onze gemeente.

Gezondheid.

Je hebt misschien ook interesse in...