Meedenken over de gemeentelijke adviesraden

Net zoals vele andere gemeenten denkt ook de gemeente Lennik na hoe inspraak en participatie van de burger verbeterd kan worden.

Een nieuwe legislatuur betekent ook de (her)opstart van de gemeentelijke adviesraden, een orgaan dat in het verleden ontegensprekelijk zijn nut en waarde heeft bewezen.

En omdat het landschap, onze samenleving en beleid ondertussen grondig zijn gewijzigd lijkt het ons opportuun deze manier van participeren te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Om hierover van gedachten te wisselen nodigen wij de Lennikenaar graag uit op een « inspiratieavond » op vrijdag 21 juni om 19 uur in de feestzaal van Sint-Martens-Lennik.

Je hebt misschien ook interesse in...