Lennik laat burgers aan zet voor de toekomst

Het bestuur van de gemeente Lennik betrekt haar inwoners bij het lokale beleid. Daarvoor lanceert het de nieuwe website www.lennikaanzet.be.

Op het platform kunnen burgers hun idee geven rond een aantal thema’s zoals mobiliteit, vrije tijd, openbare ruimte en wonen in Lennik.

“Het nieuwe bestuur acht inspraak en participatie enorm belangrijk”, zegt burgemeester Irina De Knop van Open VLD, “we geloven dat we als kleinere gemeente een voortrekkersrol kunnen spelen in het informeren en betrekken van burgers bij het beleid. Het zijn de inwoners die onze gemeente het beste kennen, het is dan ook hun mening die we echt willen horen om onze toekomstplannen vorm te geven”.

Van idee naar actie

Tot begin september kunnen burgers zich registreren op Lennik aan zet, om vervolgens een voorstel in te dienen, te reageren op het voorstel van een medeburger of een stem uit te brengen.

Samen met participatie specialisten Tree company en Levuur clustert de werkgroep nadien de ideeën en vertalen ze deze op een toekomstdag, waar ook de Lennikse burger op uitgenodigd is, tot concrete acties.

Niet enkel online

Met Lennik aan zet hoopt het bestuur natuurlijk heel wat burgers, die je traditioneel met inspraak avonden minder bereikt, de kans te geven om via het online platform hun idee voor Lennik te geven.

Daarnaast hebben we speciale aandacht voor minder digitale medeburgers. “We organiseren verschillende offline momenten en stappen als bestuur ook pro-actief en persoonlijk naar de burger toe voor laagdrempelige, korte gesprekken tijdens de zomervakantie”, licht de burgemeester verder toe, “zo willen we iedereen de kans geven zijn of haar stem te laten horen voor onze gemeente”.

In september nodigt het bestuur alle inwoners uit op een toekomstdag om met deze hopelijk talrijke uitdagende ideeën aan de slag te gaan.

Uiteindelijk zal dit alles in het najaar verwerkt worden in het gemeentelijk meerjarenbeleidsplan.

Met enthousiaste groeten,

Team Lennik aan zet

Je hebt misschien ook interesse in...