Coronacrisis: Acties van het gemeentebestuur

Het virus waar al zoveel over geschreven en gezegd is….We kunnen het in Lennik niet verslaan, maar we ‘ondergaan’ het ook niet. Het gemeentebestuur nam sinds het begin van de crisis talloze acties om het leed te verzachten en om mensen te helpen. Vooral dat laatste staat op de eerste plaats.

Het is te veel om alle acties op te noemen. Hieronder worden de meest opmerkelijke initiatieven opgelijst.

Ik wil uitdrukkelijk alle medewerkers maar ook de raadsleden van de gemeente bedanken voor hun inzet. Op één of andere manier heeft iedereen bijgedragen, jullie hebben getoond dat wij samen het verschil kunnen maken in Lennik.

Irina De Knop

17 maart: de eerste van 4 bewonersbrieven vertrekken naar alle Lennikenaren

 • Wie? medewerkers technische dienst en opmaak door communicatiemedewerker ism alle ondersteunende diensten
 • Wat? Persoonlijk aan huis geleverd

24 maart: opening Consultatiepunt Lennik in de sporthal

 • Wie? Actie door Huisartsenkring Pajottenland, Eerste lijnszone (ELZ),  brandweer Lennik, eigen technische dienst… met speciale dank aan de vele vrijwilligers
 • Wat? Logistieke en financiële steun gemeente Lennik ism andere gemeenten uit de ELZ
 • Cijfers: 864 consultaties (patiënten) tot 2 juni, waarvan 79 Lennikenaren, waarvan 8 doorverwezen naar spoed.

Vanaf week 27 maart: Lennik= centraal ophaalpunt voor medische beschermingsmateriaal in de regio.

Gemeentebestuur doet coördinatie voor de aankoop van medisch beschermingsmateriaal voor zorgverstrekkers (thuisverplegers, – verzorgenden, tandartsen, kine’s enz) in  Lennik en gemeenten van ELZ (onder leiding van Jo Borloo) 

 • Wie: dienst secretariaat gemeente Lennik met hulp van Rode Kruis en ELZ
 • Wat? De gemeente geeft gratis materiaal via eigen grote en herhaaldelijke bestellingen van ontsmettingsalcohol, mondmaksers, handschoenen en beschermingspakken, enz.
 • Voor wie? Voor alle Lennikske thuisverplegers, dokters, kinderdagverblijven, onthaalouders, kiné’s, tandartsen,…
 • Cijfers: Lennik koopt materiaal aan voor een totaal van € 28 452,74

27 maart: platform Lennik aan Zet voor oproep vrijwilligers + opbellen 70 plussers

 • Wie: communicatiemedewerker en dienst Vrije Tijd zetten platform op, OCMW ism dienst burgerzaken
 • Wat:
  •  via platform Lennik aan Zet registreren zich meer dan 90 vrijwilligers om andere mensen in nood te helpen
  • We bellen alle inwoners ouder dan 70 jaar op om na te gaan of ze hulp kunnen

Vanaf 24 april: nieuw platform ‘ikkoopinlennik.be’ ter promotie van de initiatieven lokale handelaars.

 • Wie: dienst Vrije Tijd, Economie
 • Wat: het lokaal corona-aanbod nog meer in de kijker plaatsen, eenvoudige manier om al het aanbod in Lennik terug te vinden.
 • Cijfers: 52 ondernemers in Lennik online.

4 mei + 14-16 mei: verdeling gratis stoffen mondmaskers voor ALLE Lennikenaren

 • Wie: alle medewerkers in gemeente Lennik (onder leiding van dienst secretariaat, burgerzaken en OCMW)
 • Wat: afhaling gratis stoffen mondmaskers vanaf 4 mei (eerste fase uit lockdown)
 • Wat nog: verdeling gratis stoffen mondmaskers door vrijwilligers (inwoners gemeente) voor elk Lenniks gezin.

Vanaf 18 mei: ondersteuning scholen bij de opvang kinderen

 • Wie: medewerkers uit Dienst Vrije Tijd, dienst jeudg, Initiatief Buitenschoolse Opvang Wonderhuis ism directies van alle basisscholen
 • Wat: de gemeente voorziet in gratis opvang voor, tijdens (vanaf 18 mei) en na de schooluren vanaf 2 juni voor alle basisscholen.
 • Waar: in jongensschool (Sint – Martens), in parochiezaal (Sint-Kwintens) en in het Wonderhuis (Eizeringen)

Vanaf 18 mei: ondersteuning scholen bij de opstart

 • Wat: aankoop van beschermingsmateriaal, laptops voor kinderen die dat nodig hebben, gratis mondmaskers van Think Pink voor leerkrachten en schoolkinderen.

Gepland eind juni: verspreiding van de Lennikse waardebon voor ieder gezin + gratis winkeltas

 • Wie: dienst Vrije Tijd, Economie ism Lennikse handelaars.
 • Wat: gratis waardebon ter waarde van €10 voor ieder Lenniks gezin aan huis geleverd. Gratis stoffen en duurzame winkeltas.
 • Cijfers: 4.000 tassen en waardebonnen voor in totaal een waarde van 48.000 euro

Je hebt misschien ook interesse in...