Gemeente Lennik zet centraal ophaalpunt voor beschermingsmateriaal in het Pajottenland op

Om mensen in de zorg te ondersteunen hun werk veilig te kunnen verderzetten, werd er in het Gemeentehuis van Lennik een centraal ophaalpunt voor beschermingsmateriaal opgezet.

Gemeente Lennik, de Eerste Lijnszone Pajottenland (ELZ), onder leiding van Jo Borloo en de lokale besturen die hier deel van uitmaken brachten in samenwerking met het Rode Kruis (Gooik/ Lennik) de tekorten aan beschermingsmateriaal van zorgverstrekkers in de regio in kaart. Op basis van de bevraging van de ELZ werden de noden (ontsmettingsalcohol, mondmaskers, handschoenen en beschermingspakken) op het terrein snel duidelijk. Als men al aan het nodige beschermingsmateriaal geraakte, werd men met woekerprijzen geconfronteerd.

Gemeente Lennik is in samenwerking met het Rode Kruis en ELZ zelf op zoek gegaan naar leveranciers, wat alles behalve een evidentie was. “Meer dan een week wachten op mondmaskers van 2 verschillende leveranciers was slechts één van de moeilijkheden waarmee we in aanraking kwamen, zegt burgemeester Irina De knop. Ook nu wachten we nog steeds op 2 bijkomende leveringen van mondmaskers, ontsmettingsalcohol en handgel die dan op hun beurt in de loop van volgende week nog verdeeld moeten worden.”

Om alles financieel haalbaar te houden, plaatste Lennik iets grotere bestellingen van het beschermingsmateriaal waarnaar de vraag het grootste was. Na onderling overleg en de nodige afspraken pre financierde Lennik alles, maar liefst € 28 452,74, voor de andere lokale besturen. Onze mensen op het secretariaat en onthaal stonden (en staan nog steeds) op hun beurt in voor de coördinatie en correcte verdeling van het aangekochte materiaal. De Techniekschuur bezorgde ons op eigen initiatief tenslotte meer dan 100 beschermende gezichtsmaskers.

Gemeente Lennik schenkt het materiaal volledig gratis aan thuisverplegers, dokters, kinderdagverblijven, onthaalouders, kiné’s, tandartsen,… op hun grondgebied. Op die manier wil Lennik haar steentje bijdragen zodat deze mensen in essentiële beroepen hun werk in veilige omstandigheden kunnen verderzetten. Net voor onze extra inspanningen en hulp zat één van onze huisartsen bijna door zijn voorraad beschermingsmateriaal waardoor deze zelfs vreesde zijn praktijk te moeten sluiten. De andere besturen beslissen zelf wat ze al dan niet doorrekenen aan zorgverstrekkers in hun gemeente.

Dagelijks komen er aanvragen voor bijkomend beschermingsmateriaal binnen. Ondanks alle inspanningen van de overheid en lokale besturen blijft de nood ook nu hoog.

Je hebt misschien ook interesse in...