Nieuwsbrief Lijst Burgemeester Lennik – juli 2021

Vernieuwde Schapenstraat

Tijdens de vorige legislatuur werd er veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding van het dossier ‘Schapenstraat’. Het resultaat van dit project is een mooie vernieuwde straat met aandacht voor elke weggebruiker zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. Lijst Burgemeester nam de proef op de som en fietste op de gele fietsstroken (of sommige wandelden) de Schapenstraat op en af. Het resultaat vinden jullie in een filmpje op onze website en facebookpagina ‘Lijst Burgemeester Lennik’.

Denk- en doegroepen

In Lennik zit je goed. Onze gemeente maakt dit letterlijk en figuurlijk waar. Lennik aan zet, participatie van de Lennikenaren, denk- en doegroepen zullen leiden tot gedragen voorstellen en verwezenlijkingen in Lennik. Rome is niet in één dag gebouwd. Dit participatief besluitvormingsproces dient verder uitgebouwd te worden. Bij eenieder van ons, Lennikenaren, mag participatie geen dode letter blijven. Neem deel aan een denk- of doegroep wanneer het onderwerp je interesseert. Gewoon doen! En ja, laat hier geen misverstand over bestaan: ook gemeenteraadsleden zijn meer dan welkom. Net zoals alle Lennikenaren zijn zij van vlees en bloed, met ideeën en verwachtingen.

Denk- en doegroepen moeten uitgroeien tot de weerspiegeling van Lennik, tot barometer van wat leeft in Lennik, van wat de Lennikenaar wakker ligt. Met deze terreinkennis, met deze inleving, elk geëngageerde mandataris is hiermee begaan. Het is dus heus geen politiek verplicht nummertje dat sommige gemeenteraadsleden aan denk- en doegroepen deelnemen, integendeel! (Marc Mahieu, voorzitter)

Meer in de LBL-nieuwsbrief – download hier

  • Nieuws uit het vaccinatiecentrum Koornmolen
  • Dank aan allen die tijd nog moeite spaarden
  • Benieuwd naar favoriete plekjes in Lennik? Misschien ook een ideetje voor een fijne zomer.

Je hebt misschien ook interesse in...