Gemeentemonitor: inwoners Lennik zijn gelukkig

Meer dan 7 op 10 inwoners van Lennik zijn tevreden over onze gemeente en 8.5 op 10 burgers geeft zelfs aan zich echt gelukkig te voelen in Lennik! Deze mooie resultaten leiden we af uit de recentste bevraging van de Gemeentemonitor van de Vlaamse Overheid, die in het najaar van 2020 werd afgenomen.

In Lennik werden 930 burgers aangeschreven en vulden 341 mensen (36%) de vragenlijst volledig in.

Het gemeentebestuur heeft aandacht voor de werkpunten en uitdagingen die dankzij de Gemeentemonitor naar voor komen en bouwt hierop graag samen met de Lennikenaar verder. 

Een samenvatting van onze positieve en werkpunten kan je terugvinden op https://www.lennik.be/lennik-scoort-goed-in-gemeentemonitor

Meer informatie en het uitgebreide rapport kan je hier raadplegen

Je hebt misschien ook interesse in...