Nieuwe coalitie in Lennik in teken van duurzaamheid

In Lennik hebben Groen, CD&V en Lijst Burgemeester beslist om samen te bouwen aan een vernieuwend toekomstproject voor onze gemeente, “Duurzaam Lennik 2030”. Dit project vormt de basis om Lennik verder uit te bouwen tot een duurzame, ondernemende en sociale gemeente, waarin het behoud van open ruimte centraal staat.

De reeds bestaande samenwerking tussen CD&V en Lijst Burgemeester en de unieke inbreng van Groen is bepalend voor de verdere uitwerking van “Duurzaam Lennik 2030” en tevens de uitgelezen kans om een menselijk, sociaal en groen beleid naar voor te schuiven, dat Lennikenaren verenigt.

Burgemeester Irina De Knop verwoordt het als volgt: “Ik het vastgesteld dat Groen een zeer waardevolle inbreng zal hebben in het uitwerken van het toekomstproject voor onze gemeente. Zij hebben een zeer vooruitstrevende visie op burgerparticipatie en gemeenschapsvorming. Wij willen daar van leren en die tot de onze maken. Onze dorpsgenoten voelen zich enorm verbonden met Lennik, en willen dat hun gemeente op een positieve en daadkrachtige manier bestuurd wordt. Samen met CD&V en Groen hebben we heel wat kennis en de juiste ingesteldheid om dat mogelijk te maken.“

Ook Heidi Elpers, lijsttrekker CD&V Lennik, kan zich terugvinden in de vernieuwende aanpak: “ In de voorbije bestuursperiode hebben we veel positieve dingen gerealiseerd, soms onder de radar. Maar ik erken dat we er niet altijd in slaagden om dit over te brengen bij onze medeburgers. De nadruk die Groen legt op participatie zal voor ons een belangrijke toegevoegde waarde zijn.”

Hendrik Schoukens, lijsttrekker van Groen, heeft vertrouwen in de nieuwe partners: “Lennik heeft recht op een positief toekomstverhaal. Lijst Burgemeester en CD&V hebben ons gevraagd om het project Duurzaam Lennik 2030 te trekken, vanuit onze insteek en achtergrond. Voor ons zijn daarbij klimaat, open ruimte en leefbaarheid belangrijke prioriteiten. Onze partners geven ons ook garanties dat er zal rekening gehouden worden met de resultaten van het project. Wij zullen trekken en pionieren en op die manier bijdragen tot een positieve toekomst voor onze gemeente.”

Bepalend voor de samenwerking is de realisatie van het project “Duurzaam Lennik 2030” in het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode. Om dat te realiseren is een nieuwe aanpak nodig, we moeten durven de platgetreden paden te verlaten. De basisprincipes in de nieuwe aanpak zijn participatie en transparantie, met een centrale plaats voor de burger. Groen wordt de kwartiermaker van “duurzaam Lennik 2030”, en wordt daarin ondersteund door alle coalitiepartners. We reiken hierbij ook de hand naar de oppositie om het draagvlak van het project zo breed mogelijk te maken.

Je hebt misschien ook interesse in...