Lijst Burgemeester en CD&V Lennik, samen uit samen thuis

Een week na de lokale verkiezingen is ook in Lennik het stof wat gaan liggen. Lijst Burgemeester en CD&V Lennik hebben intense onderlinge gesprekken gevoerd onder de leiding van de voorzitters respectievelijk Marc Mahieu en Piet Vanthemsche.

Tijdens die gesprekken is de overtuiging dat beide partijen samen met een derde partner Lennik willen besturen enkel maar gegroeid. De voorbije bestuursperiode was weliswaar soms lastig, maar was voor beide partners een positieve ervaring. Samen verdergaan betekent niet dat er geen verandering komt.

Op basis van de ervaringen uit de voorbije periode en met de inbreng van een derde partner zal gewerkt worden aan  vernieuwing en verandering, op basis van een toekomstvisie voor onze gemeente.

“Onze partij heeft vorige week goed standgehouden , we gaan er zelfs licht op vooruit” stelt Marc Mahieu. “Dat geeft ons een mandaat om verder te gaan.”

Piet Vanthemsche wijst op het grote vertrouwen tussen beide partners: “Samen vertegenwoordigen wij bijna de helft van alle Lennikenaren en ik voel een groot vertrouwen tussen beide partners.”

De komende dagen zullen beide partijen samen verder op zoek gaan naar een partner om Lennik de komende zes jaar te besturen.

Marc Mahieu, voorzitter Lijst Burgemeester

Piet Vanthemsche, voorzitter CD&V Lennik

Je hebt misschien ook interesse in...