Elektronisch stemmen in Lennik: testcomputers vanaf half juli

In Lennik wordt op zondag 14 oktober voor het eerst elektronisch gestemd, zo kon u hier al eerder lezen. De computerfirma Essers heeft de stemcomputers deze week geleverd. Tegen half juli komen er alvast testcomputers in het gemeentehuis, het OCMW en de bibliotheek.

Bedoeling is dat iedereen die dat wenst op die testcomputers al even kan “proberen” hoe het elektronisch stemmen praktisch gebeurt. Het personeel op de drie plaatsen zal je, op eenvoudige vraag, graag bijstaan en uitleg geven. Er zijn ook folders en een animatiefilmpje beschikbaar.

Verder worden, in samenwerking met de Seniorenraad, oefensessies georganiseerd in Den Bleek op donderdag 27 september en maandag 8 oktober. De data en precieze info van deze sessies verschijnen nog in het infomagazine en worden gecommuniceerd aan de burgers en verenigingen.

Je hebt misschien ook interesse in...