Aangepast ontwerp RUP Levenslust

Op 29 januari wordt aan de gemeenteraad de voorlopige vaststelling voorgelegd van het aangepaste ontwerp “RUP Levenslust”, bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften, voorlopig vast te stellen.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als doel een kader te bieden voor de verdere ontwikkeling van het domein Levenslust via een herschikking van de bestaande ingetekende bestemmingen, met respect voor de bestaande ruimtebalans.

Als de gemeenteraad haar goedkeuring verleent, dan is de volgende stap een nieuw openbaar onderzoek.

Ander interessant nieuws uit Lennik

Lijst Burgemeester, CD&V en Groen stellen u hun bestuursploeg voor In Lennik hebben Groen, CD&V en Lijst Burgemeester beslist om samen te bouwen aan een vernieuwend toekomstproject voor onze gemeente, “Duurzaam Le...
Toekomstvisie op kwalitatieve ontwikkeling woonuitbreidingsgebied Standpunt Lijst Burgemeester ... Het gemeentebestuur van Lennik wil, samen met alle Lennikenaren en de provincie Vlaams-Brabant, streven naar een duidelijke toekomstvisie om de huidig...
Deel dit bericht