Aangepast ontwerp RUP Levenslust

Op 29 januari wordt aan de gemeenteraad de voorlopige vaststelling voorgelegd van het aangepaste ontwerp “RUP Levenslust”, bestaande uit een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften, voorlopig vast te stellen.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als doel een kader te bieden voor de verdere ontwikkeling van het domein Levenslust via een herschikking van de bestaande ingetekende bestemmingen, met respect voor de bestaande ruimtebalans.

Als de gemeenteraad haar goedkeuring verleent, dan is de volgende stap een nieuw openbaar onderzoek.

Je hebt misschien ook interesse in...