Er zouden geen zwerfvuilacties meer nodig zijn…

Destijds heb ik ook mijn handen uit de mouwen gestoken. Om een week later de opgeruimde straat opnieuw te zien vervallen tot een straat bezaaid met papiertjes, lege blikjes, …

Ik heb het genoegen om in een schoolomgeving te wonen waar dikwijls zwerfvuil in het rond slingert. En toch mogen we niet enkel de schoolgaande jeugd aanwijzen als zondebok want zij volgen veelal het voorbeeld van hun ouders. Zwerfvuilacties mogen blijven bestaan en zijn zeker een stap in de juiste richting maar wanneer we de eigenlijke oorzaak niet aanpakken, blijven we aan symptoombestrijding doen.

Daarom pleit ik voor een sensibiliseringscampagne die veel meer impact heeft dan een losstaande zwerfvuilactie. Het schoolbeleid zou hier een actieve rol kunnen spelen en via de kinderen worden de ouders ook aangesproken, dus zo bereiken we twee doelgroepen in één klap….

Van zodra we beseffen dat we zelf ons steentje moeten bijdragen tot een propere buurtomgeving, dweilen we niet langer met een open kraan!

Dit is uiteraard mijn gedacht, ondertussen droom ik luidop verder van een nette omgeving!

[icon name=”paper-plane” class=”” unprefixed_class=””]Chris De Moyter

Je hebt misschien ook interesse in...