ANPR-trajecten én hoogtemeting

Vorig jaar installeerde de gemeente Lennik de eerste ANPR-camera’s in de Jozef Vandenbosschestraat. Die slimme camera’s kunnen niet alleen nummerplaten herkennen – wat goed is in de bestrijding van mogelijke criminaliteit, maar ook een snelheidscontrole uitvoeren over een specifiek traject. Even remmen voor de flitscamera is daar dus al geen optie meer.

Al schrikte dat lang niet alle weggebruikers af want het aantal boetes ligt er vrij hoog: van januari tot september kregen in totaal 1903 chauffeurs een boete in de bus. Jammer genoeg is het verbaliseren van die snelrijders broodnodig want in de afgelopen jaren gebeurden in deze straat een aantal spectaculaire ongevallen. Sinds de invoering van de trajectcontrole was er nauwelijks nog een ongeval. In het kadertje hiernaast lees je ook de positieve effecten van de ANPR-controle op het aantal diefstallen.

Schapenstraat en Brusselsestraat

In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) breidt de gemeente nu een vervolg aan dit succesverhaal. Zo komen er twee extra trajectcontroles: in de Brusselstraat en de Schapenstraat.

De trajectcontrole in de Schapenstraat komt er op het lange stuk tussen de Ninoofsesteenweg en de zone 30 van de schoolomgeving. Er zal dus in de hele zone 50 een trajectcontrole zijn. Dat moet ervoor zorgen dat hardleerse bestuurders zich aan de toegelaten snelheid houden – over het volledige traject. Buurtbewoners lieten dan ook vaak hun ongenoegen blijken over de onaangepaste snelheid van heel wat weggebruikers.

In de Brusselstraat zal er trajectcontrole ingevoerd worden tussen de scherpe bocht in het centrum (tussen Plantencentrum Wijns en de Postberg) en de Gaasbeeksestraat.

Hoogtemeters

Beide straten worden ook uitgerust met hoogtemeters. Samen met de ANPR-camera’s in de J. Vandenbosschestraat vormen we een netwerk van hoogtemeters die het zwaar DOORGAAND verkeer uit het centrum moeten weren. Niet dat ze vrachtwagens fysiek de doorgang zullen belemmeren, maar chauffeurs die het centrum van Lennik als sluiproute gebruiken om de kilometerheffing te ontwijken, zullen een boete mogen verwachten. Ondanks het feit dat de Brusselsestraat en de J. Vandenbosschestraat op de N282 liggen en dus beheerd worden door AWV zal de gemeente zelf instaan voor de kost van de hoogtemeters.

De gemeente Lennik legt in totaal om en bij 130.000 euro op tafel voor het project. Het Agentschap Wegen en Verkeer springt bij voor de ANPR-camera’s in de Brusselstraat. Het totale kostenplaatje bedraagt dus om en bij de 200.000 euro.

Irina De Knop

burgemeester

Je hebt misschien ook interesse in...